CakeResume Meet

CakeResume Meet là gì?
CakeResume Meet là nền tảng mạng xã hội việc làm, cho phép nhà tuyển dụng và ứng viên thuộc các ngành nghề đa dạng có thể gặp gỡ, kết nối và trò chuyện với ...
Fri, 26 Tháng 4, 2024 tại 11:56 SA
Quy trình xét duyệt hồ sơ của CakeResume Meet
Với mục tiêu xây dựng cộng đồng network an toàn và chuyên nghiệp cho tất cả người dùng, CakeResume sẽ xét duyệt thủ công từng hồ sơ mà không thông qua hệ th...
Fri, 26 Tháng 4, 2024 tại 11:57 SA
Mã giới thiệu cá nhân CakeResume Meet
Cùng xây dựng và mở rộng networking trên CakeResume Meet! Sau khi tạo xong hồ sơ Meet, bạn sẽ có một mã giới thiệu riêng gắn với tài khoản của mình, và có ...
Fri, 26 Tháng 4, 2024 tại 11:57 SA
Ví dụ về hồ sơ CakeResume Meet “Đạt” và “Chưa đạt” yêu cầu
Vì có nhiều bạn đặt câu hỏi “Ban quản trị viên xét duyệt hồ sơ Meet dựa trên những tiêu chí nào?”, nên CakeResume đã tổng hợp một số ví dụ hồ sơ đúng và chư...
Fri, 26 Tháng 4, 2024 tại 11:57 SA
Cách ẩn hồ sơ Meet
Để đưa hồ sơ Meet của bạn về trạng thái không hiển thị với bất kỳ ai, hãy làm theo các bước sau: 1. Trong ứng dụng CakeResume, nhấn vào nút “Meet” > nhấ...
Fri, 26 Tháng 4, 2024 tại 11:57 SA