Để đưa hồ sơ Meet của bạn về trạng thái không hiển thị với bất kỳ ai, hãy làm theo các bước sau:

1. Trong ứng dụng CakeResume, nhấn vào nút “Meet” > nhấn vào dấu ba chấm ở góc trên cùng bên phải > Chọn “Meet Profile” (Hồ sơ Meet).


2. Nhấn vào biểu tượng cài đặt (bánh răng cưa).


3. Tắt tính năng “Showcase Meet Profile” (Hiển thị hồ sơ Meet).


Lưu ý: Một khi hồ sơ Meet của bạn bị ẩn, bạn không thể quẹt và kết nối với người dùng khác. Tuy nhiên, bạn có thể “turn on” (bật lại) tính năng này bất cứ lúc nào.