Cùng xây dựng và mở rộng networking trên CakeResume Meet!

Sau khi tạo xong hồ sơ Meet, bạn sẽ có một mã giới thiệu riêng gắn với tài khoản của mình, và có thể chia sẻ với bạn bè để nhận được phần thưởng từ CakeResume!


  • Tôi sẽ nhận được phần thưởng gì?

  • Có giới hạn gì không?

  • Làm thế nào để chia sẻ mã giới thiệu?

  • Tôi đã chia sẻ mã giới thiệu, nhưng vẫn chưa nhận được phần thưởng?


Tôi sẽ nhận được phần thưởng gì?

Khi người khác tham gia CakeResume Meet bằng mã giới thiệu của bạn, bạn sẽ nhận được phần thưởng như sau:

  • Số thứ tự của bạn trong danh sách chờ xét duyệt hồ sơ sẽ được tăng lên 30 bậc. Để tìm hiểu thêm về quy trình duyệt hồ sơ, vui lòng xem thêm tại đây.

  • Dù hồ sơ Meet đã được duyệt hay chưa, thì bạn vẫn sẽ được nhận thêm 10 lần quẹt mỗi khi có người tham gia Meet bằng mã giới thiệu của bạn. Số lần quẹt này có thể được tích lũy và không có thời hạn sử dụng.

Có giới hạn gì không?

Bạn có thể được nhận thưởng tối đa 5 lần với giới hạn cụ thể như sau: :

  • Số thứ tự của bạn trong danh sách chờ xét duyệt hồ sơ sẽ được tăng lên tổng cộng 150 bậc. 

  • Dù hồ sơ Meet đã được duyệt hay chưa, thì bạn vẫn sẽ được nhận thêm tổng cộng 50 lần quẹt mỗi khi có người tham gia Meet bằng mã giới thiệu của bạn.

Làm thế nào để chia sẻ mã giới thiệu?

Bạn có thể chia sẻ mã giới thiệu của mình bằng cách nhấp vào "Chia sẻ qua Danh bạ" hoặc "Chia sẻ qua cách khác". 
Bạn có thể truy cập vào trang này bằng cách đi tới mục “Thêm" > nhấp vào "Số lần quẹt còn lại / Mời bạn bè"..

Chia sẻ qua Danh bạ

Khi nhấp vào "Chia sẻ qua Danh bạ", bạn sẽ được yêu cầu nhập danh bạ từ các kênh hiện có (ví dụ: Google, Outlook). Sau khi chọn, bạn sẽ thấy một danh sách liên hệ có sẵn để mời bạn bè tham gia CakeResume Meet qua email. 

Chia sẻ qua cách khác

Khi nhấp vào "Chia sẻ qua cách khác", bạn sẽ thấy các lựa chọn khác nhau như: nền tảng mạng xã hội, email, danh bạ điện thoại, v.v. Sau khi chọn, mã giới thiệu của bạn sẽ được sao chép và dán vào nền tảng tương ứng.

Tôi đã chia sẻ mã giới thiệu, nhưng vẫn chưa nhận được phần thưởng?

Hãy đảm bảo rằng: khi tạo hồ sơ Meet, người dùng mới cần sao chép mã giới thiệu từ bạn và dán vào ô "Bạn có mã giới thiệu không?".